Företag


Har kunden sitt säte i USA eller har amerikansk skattehemvist?

*

Har kunden någon ytterligare skatterättslig hemvist?

*

Om ditt svar är ja ber vi er att kontakta kundservice
clientservice.se@paretosec.com.

Förenklad självcertifiering

Ifall bolaget är en finansiell enhet (bank, fondbolag, försäkringsbolag eller motsvarande) ber vi er att kontakta clientservice.se@paretosec.com.


Ägarstruktur (för bolag)

Vänligen ange direkta och indirekta ägare. För det fall att det finns en fysisk person som ytterst, direkt eller indirekt, innehar minst 25 procent av rösterna eller andelarna i bolaget ska denna person anges. Om en ägare har utländsk skattehemvist behöver ägarens utländska skatteregistreringsnummer anges (TIN/ Tax Identifier Number). Om det i annat fall finns personer som utövar ett bestämmande inflytande över bolaget ska dessa anges.

Andra företrädare för företaget (t.ex. VD eller Styrelseordförande)
I de fall en verklighuvudman enligt definitionen ovan inte finns ska information från VD eller styrelseordförande anges. Finns ingen VD eller styrelseordförande ska samtliga ledamöter för styrelsen anges nedan.

Ägare #

Bosatt i USA, amerikansk medborgare, född eller deklarationsskyldig i USA eller innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (även så kallade Green Cards omfattas).

Ett eller flera fält måste fyllas i korrekt innan du kan fortsätta
;